Mycket populära nattdräkter som underlättar vården av dementa och inkontinenta patienter och ger dem mer ostörd nattsömn.
Nattdräkten med knäppning i grenen underlättar byte av inkontinensskydd för sängliggande personer.
Nattdräkten med enbart knäppe på axlarna försvårar för patienten att själv komma åt och ta av sig inkontinensskyddet.

Är du intresserad av andra storlekar eller modeller?
Inga problem, titta i katalogen nedan och hör av dig till oss!

info@nadinta.se