Spel är hälsofrämjande, ger glädje och gemenskap!

Dessa spel är framtagna för att skapa kontakt mellan generationerna.
Passar lika bra hemma som på ett äldreboende.
Eller för hemtjänst att ta med sig till sin vårdtagare för en trevlig stund.